تبلیغات
وبلاگ آقای تامرادی دبیر علوم اجتماعی - نمونه سوالات اجتماعی سوم راهنمایی از ابتدا تا انتهای کتاب
وبلاگ آقای تامرادی دبیر علوم اجتماعی
برای مشاهده ی سوالات به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.
الف)جاهای خالی را تکمیل کنید. هر كدام 5/. نمره
1- در زمان گذشته نیازهای انسان در ........................ برطرف می شد.
2- جامعه ی بدون ........................... مدت زیادی دوام نمی آورد واز هم می پاشد.
3- وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی .............................. است.
4- اعضای مجلس خبرگان را .......................... انتخاب می کنند.
5- امضاء توافقنامه های بین المللی از وظایف ............................... است.
6- قانون نوعی ............................ است كه حكومت آنها را از طریق قانونگذاری ابلاغ و اجرا می كند.
7- فرماندهی کل قوا بر عهده ی ............. است.
8- حکومت اسلامی ما از نوع .............................. است.
ب) پاسخ صحیح را علامت بزنید. هر كدام 5/. نمره
1- نظارت بر انتخابات از وظایف كدام نهاد است؟
الف)شورای نگهبان( )      ب) مجلس شورای اسلامی( )       ج)مجلس خبرگان ( )      د) قوه مجریه     ( )
2- رئیس قوه مجریه کیست؟
الف)رهبر               ( )       ب)رئیس مجلس         ( )            ج) رئیس جمهور   ( )       د)شورای نگهبان   ( )
3- اجرای قانون اساسی وظیفه کیست؟
الف) قوه مجریه     ( )        ب) قوه قضائیه          ( )             ج)قوه مقننه         ( )        د) رهبری       ( )
4- انتخاب رهبر از وظایف کدام نهاد یا سازمان است؟
الف)شورای نگهبان( )     ب)تشخیص مصلحت   ( )      ج)مجلس شورای اسلامی( )    د) مجلس خبرگان( )
5- عبارت " اعضای جامعه ی ما یک جور لباس می پوشند" چه نوع هنجاری است.
الف) دینی     ( )             ب ) فرهنگی     ( )                ج ) سیاسی     ( )                  د) اجتماعی         ( )     
6- هدف اصلی در حکومت اسلامی چیست؟
الف) مبارزه با دشمنان( )     ب) رفع نیازهای جامعه ( )     ج ) رشد و سعادت مردم ( )     د ) همه موارد   ( )     
7- مهم ترین رکن حکومت اسلامی کدام رکن است؟
الف ) قوه مجریه   ( )           ب ) رهبری   ( )                   ج )  قوه قضائیه  ( )                 د ) قوه مقننه     ( )     
8- کدام یک از موارد زیر جزئ وظایف مجلس شورای اسلامی نیست.           
الف) اجرای قانون اساسی( )      ب) استیضاح ( )    ج) سوال از رئیس جمهور ( )      د) دادن رای اعتماد ( )     
ج) سؤالات صحیح- غلط- هر كدام 5/. نمره

1- تحقیق و بررسی یكی از وظایف مجلس شورای اسلامی است.                              صحیح ( )   غلط ( )
2-شورای نگهبان از شش نفر فقیه و شش نفر حقوقدان تشکیل می شود.               صحیح ( )    غلط ( )
3- مردم با سازمان انرژی اتمی به طور مستقیم سروکار دارند.                                صحیح  ( )   غلط ( )
4- یکی از وظایف قانون هماهنگ کردن روابط میان مؤسسات است.                       صحیح  ( )   غلط ( )
5- در جامعه همه ی موسسات از حکومت دستور می گیرند .                                  صحیح  ( )    غلط( )     غلط
6- یکی از مهم ترین ملاک های طبقه بندی حکومت ها توجه به قوانین الهی است. صحیح ( )    غلط( )       غلط
د) پاسخ کوتاه دهید. هر كدام 5/. نمره
1- مجلس خبرگان از چه کسانی تشکیل می شود؟
2- هدف همه ی مؤسسات چیست؟
3- هدف اصلی در حکومت الهی چیست؟
4- حکومت به چه وسیله ای میان مؤسسات مختلف هماهنگی ایجاد می کند؟
ه) سؤالات تشریحی
1- آیا مؤسسات جامعه با یکدیگر ارتباط دارند؟ چگونه؟ 
2- دو مورد از وظایف همه حکومت ها را بنویسید. 
3- تنوع حکومتها  به چه عواملی بستگی دارد؟
4- تفاوت سؤال با استیضاح چیست؟  
5- حكومت جمهوری اسلامی ایران بر پایه چه وی‍‍ژگی هایی استوار است؟  1 مورد. 
6- رئیس مجلس چه وظیفه ای بر عهده دارد؟ 
7- برای ایجاد نظم و هماهنگی در جامعه، مردم و مؤسسات چه وظایفی دارند؟ 3مورد.
8- هنجار چیست؟ یك مورد از هنجارهای دینی را بیان كنید. 
9- آیا انسان می تواند بدون قانون زندگی کند؟ چرا؟ 
10- چه سازمان هایی مستقیما  زیر نظر رئیس جمهور است؟ 2مورد
11- سه مورد از وظایف رئیس جمهور را نام ببرید.
12- قاضی در دادگاه چه کارهایی انجام می دهد؟
13- دو مورد از وظایف قوه ی قضاییه را نام ببرید.
14- سه مورد از وظایف و اختیارات رهبر را نام ببرید.
15-  تعداد نمایندگان هر شهر به چه عواملی بستگی دارد؟
16- یک نامزد انتخاباتی که دارای اخلاق انتخاباتی مناسبی است چه صفاتی باید داشته باشد؟ سه مورد.
17- انتخابات خوب و سالم چه زمانی برگزار می شود؟
18- مردم چگونه میتوانند با رئیس جمهور ارتباط داشته باشند؟
19- مردم چگونه می توانند با رهبر در ارتباط باشند؟
20- برا ی نظارت بر خوب اجرا شدن قوانین چه سازمانی در قوه ی قضائیه بوجود آمده است؟ارسال توسط آرمین آل محمد
آرشیو مطالب